Forbrukerrådet velger nå å klage inn spillkonsollen PlayStation 3 for Forbrukerombudet. Det er etter at de mottok flere klager i løpet av 2010 at man har valgt å gå gjennom brukervilkårene for maskinen, og altså hevder at Sony bryter markedsføringsloven.

Ifølge Forbrukerrådet er det fjerningen av funksjonen som ga forbrukerne muligheten til å installere Linux som er kjernen i saken.

- Forbrukerrådet mottok i løpet av 2010 flere klager på en software-oppdatering på PlayStation 3 som fjernet muligheten til å benytte andre operativsystem enn produsentens eget. Endringen medførte at forbrukere blant annet mistet muligheten til å installere Linux og bruke konsollen som en vanlig PC for nettsurfing, avspilling av lovlige kopier av film eller musikk eller benytte annen, selvvalgt programvare, heter det fra Forbrukerrådet.

Det var i april 2010 at Sony oppdaterte maskinvaren på PlayStation 3-maskiner, hvor de fjernet muligheten for å installere alternativt operativsystem. Denne funksjonen har tidligere vært helt åpen og støttet fra Sony.

Hvis forbrukerne fortsatt vil spille PS3-spill har man heller ingen reell mulighet til å takke nei til oppdateringen – nyere spill krever nemlig den siste versjonen av maskinvareoppdateringen. Fjerningen av denne funksjonen skal også ha vært motivasjonen for at hackeren George «GeoHot» Hotzs nylig «åpnet» PS3-maskinen for all fremtid.

 

Thomas Nortvedt i Forbrukerrådet
(Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no)

Rettsløse forbrukere

Ifølge Thomas Nortvedt  fra Forbrukerrådet, har eiere av spillkonsoller svært få rettigheter.

- Når Sony via nettkoblingen til spillkonsollen kan fjerne viktige egenskaper under dekke av at dette er en oppdatering, så viser det hvor dårlig stilt den digitale forbrukeren i realiteten er, uttaler Nortvedt i en pressemelding.

- Sony gir seg selv rett til å endre og fjerne funksjoner ved spillkonsollen etter eget godtbefinnende. Vi anser dette som et opplagt brudd på markedsføringsloven og ikke minst på tillitten mellom produsent og forbruker.

Han forteller videre at det finnes eksempler hvor produsenter utnytter forbrukerens manglende rettigheter til å fjerne funksjoner, uten at forbrukeren har muligheter til å takke nei til endringene. 

Nortvedt mener det må statueres et eksempel på hvor mye som kan strippes bort fra et produkt.

- Det må settes en grense for hva som kan anses som rimelige endringer av produktene vi kjøper. Avtalevilkår som gir produsentene fri tilgang til å nedgradere produktet eller redusere funksjonalitet er urimelige og i strid med markedsføringsloven, sier Thomas Nortvedt i pressemeldingen.

- Når det brukes begreper som oppdateringer og oppgraderinger, vekker det berettiget forventning om at kvaliteten på produktet blir bedre, ikke at man risikerer å sitte igjen med et dårligere produkt.

NB! Advokaten som representerer Nordisk Film Interaktiv hadde ikke anledning til å uttale seg om denne saken overfor PressFire.

 

Ifølge Nordisk Film Interaktive, som er leverandør av PlayStation 3, finnes det rett under 400.000 PlayStation 3-maskiner i norske hjem.

Annonse. Diskuter denne annonsen her.

Kommentarer