(PressFire.no): I den nye utgaven av diagnoseguiden ICD (International Compendium of Diseases) blir dataspillavhengighet nå foreslått inkludert som diagnose, det rapporterer blant annet BBC.

Forslaget til versjon elleve av diagnosekompendiet deles spillavhengighet inn i to kategorier: farlig spilling og lidelse knyttet til spilling.

Førstnevnte knytter spilling til en rekke helserelaterte faktorer og at spill kan lede til at spilleren kan «overse andre aktiviteter og prioriteringer». Sistnevnte er knyttet til adferd knyttet til avhengighet, som svekket funksjon innen områder som for eksempel sosialisering, familiebånd, utdannelse og jobb.

 

Omdiskutert

Diagnose knyttet til overdreven dataspilling, eller problemspiling, er svært omdiskutert både i forskningsmiljøer og akademia.

En studie publisert i 2016 klarte ikke å finne konklusjon for en kobling mellom dataspilling og fysiske eller psykiske problemer.  

BBC siterer blant annet forsker Killian Mullan fra Oxford University som i en nylig gjennomførte en studie rundt digitale vaner for barn mellom åtte og 18.

- Folk tror at barn er avhengig av teknologi og sitter foran skjermene 24 timer i døgnet, som igjen går utover andre aktiviteter, og vi vet at det ikke stemmer.

- Våre funn viser at teknologi blir bruk sammen med, og i noen tilfeller som støttefunksjoner, andre aktiviteter, sier han og nevner lekser som et eksempel.

Dr Richard Graham, som leder teknologiavhengighet ved Nightingale-hospitalet i London, er positiv til diagnosen, men advarer samtidig.

- Det kan lede til forvirrede foreldre som har barn som bare er glade i spill.

 

- Søppeldiagnose.

Andre går hardere ut mot diagnosen – professor i psykologi, Christopher J. Ferguson, kaller daignosen en «søppeldiagnose» i et innlegg i The Huffington Post.

I innlegget mener han at dette er gode nyheter for de som vil ta betalt for behandling og politikere som vil sensurere, men ikke godt nytt for god vitenskap.

Han spør også om Verdens helseorganisasjon er sykelig opptatt av dataspill og mener diagnosen heller hører hjemme i «avhengighet knyttet til adferd» (behavioural addictions) - sammen med all overdreven adferd.

Ferguson mener også at diagnosen trivialiserer mental sykdom og hører ifølge professoren til en ny trend hvor det «patologiseres normal adferd».  

28 akademikere, inkludert den norske spillforskeren Espen Aarseth, har nå skrevet et åpent brev til forslaget hvor de kritiserer forslaget.

Det hører også med til historien at psykiatrikompendiet DSM foreløpig ikke har spillavhengighet som diagnose, men har etterlyst mer forskning på feltet. 

Annonse. Diskuter denne annonsen her.

Kommentarer