(PressFire.no): En studie utført av franske og amerikanske forskere ser ut til å ha funnet en kobling mellom kjønnsdiskriminering og dataspill.

I studien, som nylig ble publisert i Frontiers in the Psychology-journalen, kommer det fram at dataspilling er koblet til kjønnsdiskriminering hos tenåringer.

13520 franske ungdommer mellom 11 og 19 deltok i undersøkelsen, hvor dataspill, tv-titting og religion og kjønnsdiskriminering ble målt.

En av forfatterne bak studien, Laurent Begue, forteller til nyhetsbyrået AFP (via Yahoo) at kjønnsdiskriminering preger reklame, tv og film og at dataspill ikke er noe unntak.

- Analyse av innholdet har vist at kvinner er underrepresentert i populære dataspill. De har passive roller, de prinsesser som må bli reddet eller har sekundære roller som seksuelle objekter som skal beseires, forteller han videre.

Begue påpeker likevel at selv om resultatet er av «statistisk betydning» så er påvirkningen på tenåringer begrenset, hvor den største bidragsyteren til kjønnsdiskriminering kom fra religion.

Det er likevel viktig å få med seg at tv-titting hadde mindre påvirkning enn dataspill.

Studien konkluderer også med at mer forskning på feltet er nødvendig.

 

Elisabeth Staksrud
Foto: UiO 
- Interessant, men har metodiske utfordringer

Førsteamanuensis ved universitetet i Oslo, Elisabeth Staksrud, har nye medier, medieregulering, sensur, nettmobbing og moral som spesialfelt. Staksrud synes den nye studien er interessant, men mener den har en del metodiske utfordringer.

- Blant annet så har man i denne studien ikke sett på hva barn og unge faktisk så på tv eller hvilke spill de har spilt. De har bare antatt at fordi kvinner generelt blir portrettert «sexistisk» så er det en direkte sammenheng mellom tid barn og unge bruker på medier og det å bli usatt for kjønnsdiskriminerende innhold.

- Dette med utgangspunkt i kultivasjonsteorien (som primært har vært en teori knyttet til tv-bruk), forteller hun til PressFire og fortsetter.

- Samtidig finner studien at når man kontrollerer for andre variabler så er det ingen effekt på kjønnsdiskriminering gjennom tv-titting.

Hun mener det er viktig å påpeke at kjønnsdiskriminering bare blir målt ut fra en påstand og at korrelasjonen ikke sier noe om kausalitet.

- Som forfatterne av studien selv skriver så trenger vi mer forskning om vi skal kunne si noe mer substansielt om forholdet mellom holdninger til kjønn og påvirkning gjennom dataspill. Slik det er nå er det lite forskning på området, vi skulle gjerne hatt mer.

 

Dårlige spillere er verst

En studie fra i fjor viste at de som er mest diskriminerende mot kvinner i dataspill også er de som er dårligst i spillene.

Rapporten, som ble publisert i PLOS ONE, viste klar sammenheng mellom hvordan menn tar ut frustrasjonen sin mot kvinner etter å ha prestert dårlig i spill.

Den viste også at de som presterte godt behandlet andre spillere bedre – og speiler sånt sett erfaringene til Riot Games, som har analysert interne tall for samme typen resultat – riktignok ikke spesifikt mot kvinner.

Annonse. Diskuter denne annonsen her.

Kommentarer