Epic vant deler av rettsaken mot Apple: Mobilgiganten kan ikke lenger kreve 30 prosent av in-app-kjøp

Men ble ikke dømt for monopoldrift.

10. september 2021 19:24

Oppdatering: Saken omtalte tidligere at dette bare gjaldt spill på App Store. Det stemmer ikke, punktet Apple ble felt på vil omfatte alle apper, spill eller ei. Saken er oppdatert.

(PressFire.no): Rettssaken mellom Epic Games og Apple er endelig avsluttet, fire måneder etter den startet.

I en endelig avgjørelse slår retten fast at Apple ikke lenger kan nekte spillutviklere og andre apputviklere å benytte seg av egne betalingstjenester i apper og spill.

Epic Games saksøkte Apple for å ha kastet «Fortnite» ut av App Store etter at førstnevnte la inn sin egen betalingsløsning i spillet. Epic gjorde dette fordi de mente at andelen Apple tok for å bruke sin betalingsløsning, 30 prosent, var alt for høy.

De ønsket også å lansere sin egen nettbutikk på iOS-dingsene, og mente at Apple begikk monopoldrift ved å ikke tillate dette.

Handler om spill, ikke plattformer

I en interessant tvist forkaster dommeren begge partenes argumentasjon om hva saken faktisk omhandler. Hun sier at ingen av de to partenes prat om at dette angikk enten spilldistribusjon eller App Store, var relevante.

– Sentralt til konkurransesaker er den korrekte definisjonen av et «relevant marked». Epic har strukturert sitt søksmål til å argumentere at Apple ikke er i konkurranse med noen, at de er et monopol blant én.

– Apple har i motsetning argumentert for at de er i konkurranse i markedet for alle digitale dataspill, der de og Epic er i sterk konkurranse. Apple sier de ikke har monopol over det digitale dataspillmarkedet, og derfor ikke bryter loven.

– Retten er uenige med begge parters definisjon på det relevante markedet.

Retten sier at det relevante markedet som dette må måles mot er transaksjoner i digitale mobilspill, ikke et generelt dataspillmarket, og ikke Apples eget operativsystem som omhandler App Store.

Mobilmarkedet er i seg selv verd 100 milliarder dollar, og den størrelsen forklarer Epic sitt motiv, fastslår retten.

Videre sier retten at bevisføringen i saken har gjort det klart at mesteparten av omsetningen (mer enn 70 prosent) Apple drar inn i App Store er via spill – ikke vanlige apper. Derfor er det riktig å begrense dette til spill.

Etter å ha definert dette markedet, rettet dommeren seg mot Apple og hvordan de hadde oppført seg der.

Ikke monopol, men anti-konkurranse

Retten finner det ikke bevist at Apple bedriver monopolvirksomhet som er lovstridig i landet, selv om selskapet har en betydelig markedsandel på 55 prosent, og at de har «ekstraordinært høye profittmarginer».

– Å ha en suksess er ikke ulovlig, skriver dommeren.

For å bryte monopollovene må også produktet Apple leverer være essensielt, altså at det ikke er mulig å kopiere eller alternativer å finne.

Fordi det finnes alternativer til iOS innenfor mobilmarkedet hvor Epic kunne lansere sin nettbutikk, og fordi loven ikke skiller mellom hvilke plattformer som hadde vært best, er loven ikke relevant.

Til tross for dette sier retten at Apple har brutt konkurransereglene i California.

Å ikke la forbrukere benytte seg av andre selskapers betalingsløsninger gjennom å nekte utviklere å snakke om muligheten i appene eller drive trafikk dit, er forbudt, mener retten.

Kan ikke lenger kreve 30 prosent

Epic vinner derfor ikke hele søksmålet sitt, men får medhold i at Apple har hatt konkurransebrytende bestemmelser i sitt regelverk.

Retten sier at Apple har nitti dager på seg til å la app-utviklere selv bestemme om de vil sende personer til alternative betalingsløsninger. Bestemmelsen vil omfatte hele USA.

Dette, sier retten, vil øke konkurransen, øke gjennomsiktigheten, øke forbrukernes valgmuligheter og likevel opprettholde App Stores økosystem.

Apple kan dermed ikke lenger kreve 30 prosent av omsetningen i spill og apper gjennom å kreve at alle kjøp går via dem, men rent praktisk vil det nok ikke innføres en ny betalingstjeneste i selve App Store – dette må nok skje eksternt.

Fikk medhold

Retten behandlet også Apples motsøksmål, der selskapet saksøkte Epic Games for å ha brutt sin kontrakt ved å snik-innføre sin egen betalingsløsning i «Fortnite» (som var katalysatoren for hele greia).

Apple får medhold i at Epic brøt kontrakten, som stipulerte at utviklere ikke kan «legge til, låse opp eller skru på ekstra funksjonalitet eller egenskaper gjennom andre måter enn App Store».

Samtidig stiller retten spørsmålstegn til hvorfor Epic følte det nødvendig å bryte kontrakten på denne måten før de gikk til søksmål, og beordrer Epic til å betale 30% av det de tjente på «Fortnite» gjennom sin egen betalingsløsning i de månedene denne var tilgjengelig.

Det er nok bare å stålsette seg for anker og alskens anker i begge retninger.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3