Norske myndigheter vurderer å regulere loot box-er i ny pengespillov

Har bedt om rapport fra Lotteritilsynet.

17. oktober 2018 13:34
Seniorrådiger i Lotteritilsynet, Trude Felde. 
(Foto: Dagrun Reiakvam / Lotteritilsynet)

(PressFire.no): Kulturdepartementet kommer til å vurdere om loot box-er skal reguleres i den nye pengespilloven, og har bedt om en rapport fra Lotteritilsynet.

I en e-post til PressFire sier seniorrådgiver Trude Felde i Lotteritilsynet at loot box-er er noe som er blitt diskutert i over et år hos Lotteritilsynet.

Det ble opprettet en egen gruppe for å (blant annet) se på problematikken, kalt «Forum for spilltrender», på oppdrag fra Kulturdepartementet. Gruppen hadde sitt første møte i fjor – og loot box-er har vært på tapetet siden.

- Siden første møte i september 2017 har loot box-er blitt diskutert, sier Felde til PressFire.

Kulturdepartementet har lagt inn en konkret bestilling til forumet for å få en oversikt over bakgrunnsinformasjon og problemstillinger i forbindelse med arbeidet med å utforme en helt ny pengespillov.

- Departementet ønsker å vurdere om, og eventuelt hvordan, loot boxes skal reguleres i den nye loven. For kunne treffe en mest mulig riktig beslutning ønsker departementet mer bakgrunnsinformasjon om loot boxes, og hvilke problemstillinger det medfører.

Europa-koalisjon

For en måned siden signerte Lotteritilsynet en avtale mellom femten europeiske land (og én amerikansk stat), hvor landene forplikter seg til å samarbeide i arbeidet med å blant annet analysere hvordan dataspill og sosial spilling blandes med gambling.

Hva håper dere blir resultatet av samarbeidet med de andre landene?

- Lotteritilsynet har stor tro på dialog, både mellom de ulike lands myndigheter, men også mellom myndigheter og bransje, og internt i bransjen. Det ideelle hadde vært om internasjonale pengespillmyndigheter hadde lykkes i å forklare dataspillbransjen hvor grensen mot gambling går, og innrettet sin virksomhet deretter. Dette krever dialog.

Det vil riktignok ikke være en øyeblikkelig virkning av signeringen, og det gjenstår fortsatt mye arbeid. Det vil fortsatt være opp til hvert enkelt land å håndheve eventuelle reguleringer, forklarer Felde.

- Umiddelbart betyr det ikke så mye for forbrukerne. Gambling er regulert på nasjonalt nivå i EU og resten av verden, og det vil fortsatt være opp til nasjonal myndighet å vurdere om et konsept er lov eller ikke.

«Battlefront» fikk ballen til å rulle

Selv om loot boxer i seg selv ikke nødvendigvis er gambling, er derimot Lotteritilsynet ganske klar på at såkalt skin betting, hvor kosmetiske gjenstander som kan veksles i ekte penger brukes som en slags sjettonger, er ulovlig.

Den britiske motparten til Lotteritilsynet har varslet at nettsider som tilbyr slike løsninger vil prioriteres. Den prioriteringen stiller Felde seg bak.

- Jeg anser det som naturlig at konsepter som ligner mest på gambling får prioritet. Vi har tidligere uttalt oss om skin betting, og likestiller de fleste former av dette med gambling, sier hun.

- Også her blir det jo et spørsmål om lotterilovens krav til innskudd og gevinst er oppfylt, for det er neppe tvil om at utfallet er helt eller delvis tilfeldig.

Loot box-er, skin betting og andre gamblinglignende elementer har eksistert i spillbransjen i lang tid allerede, hva var det som gjorde at det er blitt satt på agendaen nå?

- Her, som på andre felt, blir det offentliges prioriteringer styrt av mange faktorer. Lotteritilsynet vil dette være blant annet faren for å utvikle spilleproblemer. Dersom publikum opplever noe som et problem, vil det være grunn for å se nærmere på problemstillingene.

Spillutviklerne kan hjelpe til

Hvor stor rolle har spillselskapene selv å spille, her? Forventer dere at de samarbeider?

- Fra vårt ståsted er det vel lett å si at spillselskapene selv kan gjøre mye for å styre unna disse problemstillingene.

- Vi forstår at loot boxes er en inntjeningsmodell som gjør det mulig for spillbransjen å lansere spill billigere eller gratis, og at dette er av konkurransemessig betydning.

Spillselskapene blir ikke automatisk uglesett av Lotteritilsynet av den grunn, men Felde sier det er viktig for tilsynet å få frem at det er mange spill og konkurranser som likevel kan rammes av lotterilovens forbud mot å tilby gambling som ikke har tillatelse.

- De fleste konkurranser og spill der det koster noe å delta, det konkurreres om en premie og utfallet er helt eller delvis tilfeldig vil faktisk bli vurdert som gambling etter norsk lov. Og dette mener vi at dataspillselskapene bør forholde seg til.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3