Miljøpartiet De Grønne legger mer fokus på e-sport og dataspill i partipolitikken

- Hvorfor skal kommunen bruke millioner på kunstgressbaner som baserer seg på plastkuler, men ikke på e-sport?

26. juni 2019 13:23

(PressFire.no): Miljøpartiet De Grønnes sentralstyre har vedtatt en resolusjon om at e-sport bør regnes som idrett. Det varsler partiet i en pressemelding.

Det er Thor Haakon Bakke, sentralstyremedlem i partiet og førstekandidat for MDG i Bergen som har jobbet med å få konkurransebasert spilling inn på partiprogrammet i større grad.

- Vi politikere har et ansvar for å sikre utøverne gode vilkår og rettigheter. Alt for lenge har vi oversett de ulike problemstillingene e-sporten står ovenfor. Flere og flere anerkjenner at dataspill har en viktig kulturell verdi, men vi ser ikke den samme holdningen til e-sport som idrettsform, skriver Bakke i pressemeldingen.

Partiet ønsker at det offentlige skal ha en større rolle i det å jobbe mot e-sport som en idrett, blant annet ved å innføre støtteordninger for konkurransespilling.

Det er også et ønske om ta tak i problemstillinger i spill som gambling-mekanikker, juksing i e-sport og loot boxer.

Også produksjon av dataspill på generell basis ønskes å fremmes, mens det i tillegg legges vekt på viktigheten av å øke kunnskapen om spill i barnevern- og sosialtjenesten samt i lærerutdannelsen.

De konkrete punktene til Miljøpartiet De Grønne er som følger:

- Det offentlige jobber sammen med bransjen for å sikre at det skal være trygt og godt å være profesjonell e-sportsutøver i Norge.

- Kulturdepartementet må ta en mer aktiv rolle i å systematisk og målrettet jobbe med med eksisterende aktører på feltet for å finne en best mulig organisasjonsform og herunder støtteordninger for e-sport som ivaretar både bredde- og toppidretten.

- Det offentlige tar en mer aktiv rolle i å bekjempe “skin-gambling” og å regulere lotterimekanismer som loot boxes i dataspill.

- Kommunene tilrettelegger for arenaer for dataspilling og e-sport.

- Norge skal ta initiativ til å være vertskap for et større internasjonalt e-sportarrangement.

- E-sport tilbys som fag og/eller linje på flere VGS.

- Det offentlige skal øke kunnskapen om dataspill i barnevern - og sosialtjenesten, og i lærerutdanningen.

- Det skal legges til rette for mer norsk produksjon og utvikling av spill.

Ønsker større arrangement til Oslo

I tillegg til å sette mer fokus på e-sport og utviklingen av dette i Norge er det altså noen bredere poenger her som omhandler spillbransjen i større grad, pluss et svært konkret ønske om å arrangere et større internasjonalt e-sportarrangement.

- Oslo er en mer enn stor nok by til å arrangere et større internasjonalt e-sportarrangement. Det ville satt Norge på kartet og vært et løft for anerkjennelsen og for denne idretten, skriver Bakke i pressemeldingen.

I pressemeldingen blir e-sport kalt «den raskest voksende idretten i verden», og nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad, sier det offentlige henger bakpå.

- Har toppkandidater med god peiling

Til PressFire sier Bakke og Hermstad at de med dette ønsker å sette press på Kulturdepartementet til å skyndte seg litt mer.

Har dere noen konkrete mål for de forskjellige punktene?

- Målet er blant annet å presse på Kulturdepartementet for at de skal øke tempoet i arbeidet med å utvikle e-sporten i Norge. Vilkår for å bedrive e-sport må mye lengre frem i bevisstheten når vi snakker om idrett, både nasjonalt og kommunalt.

- Med tanke på dette med vertsby handler det blant annet om engasjement og anerkjennelse, se hvor mye fotball-VM for kvinner betyr for fransk interesse for kvinnefotball.

Skal noen hos dere jobbe spesifikt med dette fremover?

- I partiet fremover vil det jobbes med dette i programkomiteen, samt at sentralstyremedlem og førstekandidat i Bergen vil jobbe med dette. Men i mange norske byer, som Trondheim og Stavanger, har vi toppkandidater som har god peiling på feltet.

Dere skal jobbe med dette på kommunenivå, eller landsdekkende?

- På kommunenivå kan vi få til en del, De Grønne er blant partiene i Trondheim som har fått gjennomslag for tiltak for e-sport der, for å legge grunnlag for en «e-sportby» på Lademoen. Mye kan gjøres med tanke på lokaler og tilskudd.

E-sport i fokus

Dere fokuserer mye på e-sport, men har også med noen punkter om dataspill generelt. Kan dere si litt om hvorfor dere velger å fokusere på e-sport kontra dataspill / dataspilling generelt? 

- Akkurat denne resolusjonen i denne omgangen ønsket vi å vinkle mot idrettsperspektivet. Så klart er næringsperspektivet, og dataspill som kulturuttrykk i en bredere forstand svært interessant, og det har vi også hatt resolusjoner på tidligere, og vedtatt politikk på.

- Men vi ønsket å fremheve idrettsperspektivet nå, slik at det ikke skal forsvinne i en diskusjon om arbeidsplasser tilknyttet f.eks. spillproduksjon.

- Vi klarer å snakke om fotballprestasjoner og overganger av spillere uten å snakke om hvem som produserer de beste fotballene, det bør også gjelde for e-sport.  

Har dere kartlagt omfanget til e-sport i Norge?

- Telialigaen har 4000 spillere fordelt på fire spill, i tillegg finnes det jo mange som deltar over nettet i andre spill. Antall amatører er nok høyt også, uten at vi har kartlagt dette noe videre. 

- Tommy «Taiga» Le som spiller «Dota 2» vil jeg anta spilte mye via gutterommet før han ble plukket opp av svenske Alliance. I dag spiller han om avansement i en turnering med over 1 million dollar i premiepotten. 

Flere andre partier har også e-sport og dataspill med i partiprogrammene sine (f.eks. Venstre og Arbeiderpartiet, journ. anm.). Hva skiller MDGs fokus fra de, mener dere? Hvordan vil dere jobbe mot de andre partiene for å få eventuelle gjennomslag for punktene her?

- Både Venstre og Ap har vedtatt resolusjoner på e-sport og dataspill i de senere årene, men ingen av dem fant plass i partiprogrammene sine for denne perioden, i motsetning til oss som i hvert fall anerkjenner det som idrett.

- Det viser at vi ligger i front og det skal vi fortsette å gjøre. Uten at jeg kjenner de andre partienes resolusjoner og diskusjoner inngående så opplever vi kanskje at de blander kortene litt for mye mellom idretts- og næringsperspektivet.

- Men det er godt nytt for e-sportens vilkår i Norge at flere partier er fremoverlente og anerkjenner problemstillingene. Tempoet og forståelsen må fremdeles mye mer opp, det er for eksempel få politikere som forstår problemstillingen med hylletiden til de ulike spillene knyttet til organiseringen av e-sport, men det betyr jo bare at mange kan lære mye, så det er jo positivt.

Hei! Vi trenger din hjelp - om du liker å lese spillstoffet vårt her, vurder gjerne å hjelpe oss direkte på Patreon, så kan vi fortsette med det. Takk <3