«Draugen» av Red Thread
Øke bevilgningen til dataspill gjennom Norsk filminstitutt
Er oppfølgingen gjennomført: 
Ja
Nei
Delvis

I 2019 fikk norske dataspill rundt 20 millioner kroner til utvikling av spill.

Å øke dette var en av fanesakene til Venstre da de tok over Kulturdepartementet, og da Dataspillstrategien ble lagt fram, lovte daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) ti millioner kroner ekstra i 2020.

- Vi må ta spill mer på alvor, som næring og kulturuttrykk, åpnet kulturministeren talen sin med og fulgte opp med at vi trenger en «profesjonell, mangfoldig og robust spillbransje», sa Skei Grande da.

Hun sa samtidig at hun ville jobbe for ti millioner kroner ekstra i både 2021 og i 2022, slik at den samlede potten til spill ville bli på 60 millioner kroner ved utgangen av strategiperioden.

Hva sier partene:

Selv om Trine Skei Grande ikke lenger er kulturminister, sier Kulturdepartementet under Abid Raja (V) til PressFire at de skal jobbe videre for å øke bevilningene i tråd med det Skei Grande forespeilte i 2019, altså at totalen skal være på 60 millioner i 2023.

Da Spillerom ble lagt fram, økte dere bevilgningene øremerket spill med ti millioner i 2020. Daværende kulturminister Trine Skei Grande sa at hun skulle jobbe for ytterligere ti millioner i økning både i 2021 og 2022. Er dette noe dere fortsatt jobber mot?

– Ja, departementet tar sikte på å jobbe for en økning, sier Simon Stjern fra Kulturdepartementet.

Tildelingene til dataspill kan finnes på NFIs hjemmesider.

Hva er gjort:

Bevilgningene til dataspill gjennom NFI ble økt med syv millioner kroner i revidert statsbudsjett, pluss tre millioner til regionale filmsentre (øremerket arbeid med dataspill).

Den samlede potten er i skrivende stund på rundt 30 millioner kroner. Dette er en økning fra 2019, og det skal jobbes mot ytterligere økning.

Logg:

15.06.20: Lagt til svar fra KUD. Status satt til gjennomført. Punktet flagges for oppfølging årlig.

Artikler PressFire har skrevet om emnet:
Ny spillstrategi fra regjeringen går inn for å doble midlene til dataspill.

Tilbake til oversikten
Ansvarlig redaktør: Jarle Hrafn Grindhaug
Redaksjonssjef: Erik Fossum
Salg/Sales: sales@pressfire.no
dark mode