(PressFire.no): Venstres Grunde Almeland, som er medlem i familie- og kulturkomiteen, viste nylig vilje til å løfte fram e-sport politisk.

Det var i en kronikk hos Gamer.no at han utfordret miljøet til å være med å synliggjøre behov og problemstillinger, samtidig som han ønsket mer samordnet organisering.

Likevel vil han nå ta i et tak der det lar seg gjøre politisk.

 

Hente til Norge

Han vil nå fremme et forslag om å inkludere e-sport-utøvere og trenere i det såkalte idrettsvisumet.

Arbeidstillatelsen er i dag opprettet for toppidrettsutøvere og skal gjøre det enklere for dem å jobbe her i landet.

- En av de tingene vi faktisk kan gjøre politisk er blant annet å gjøre det lettere å hente kompetanse og spillere fra utlandet, forteller Almeland til PressFire.no.

Å endre formålsparagrafen til å inkludere e-sport mener han vil gjøre det enklere og smidigere å bygge opp miljøet nedenfra.

Almeland drar fram Sverige som eksempel, hvor et lignende forslag ble lagt fram, men nedstemt i Riksdagen. Det i et land som er langt foran Norge når det kommer til e-sport.

 

Hildegard Lian.
Sportslig bakgrunn foran akademisk

HR- og administrasjonskonsulent i Vålerenga Fotballklubb, Hildegard Lian, er juridisk rådgiver for e-sport-klubben Nordavind og er positiv til idrettsvisum for e-sport-utøvere.

- I dag har e-sport-utøvere kun mulighet til å søke arbeidstillatelse som faglært, noe som er vanskelig da e-sport-utøvere gjerne ikke har master- eller bachelorbakgrunn å vise til, eller annen type arbeidserfaring som tilsier at de er «faglærte», forteller hun til PressFire.

Hun forklarer videre at det i bestemmelsene i et såkalt idrettsvisum er det trenere og idrettsutøveres sportslige bakgrunn som vektlegges, samt at det skal utøves «idrett på høyt nivå».

- I dag er dette kun de to øverste divisjonene i fotball for herrer, det øverste nivået for kvinner, samt de øverste nivåene i hockey, basket og håndball som i praksis blir godkjent under denne bestemmelsen.  

- Det er vanskelig for norske e-sport-klubber å sikre tilstrekkelig kompetanse til sine lag uten å kunne benytte utenlandske arbeidstakere, særlig dersom de har ambisjoner om å konkurrere på høyt internasjonalt nivå.

- E-sport-miljøene er i stor grad internasjonale, og har derfor behov for fleksibilitet når det gjelder ansettelse av utøvere. Konsekvensen av strenge krav for å få arbeidstillatelse er at flere utøvere utfører sitt arbeid i sitt hjemland i stedet for i Norge.

- Samfunnsøkonomisk betyr dette at lønnen hverken beskattes i Norge, eller at pengene sirkuleres inn igjen i den norske økonomien.

Presisering: Arbeidstillatelse/visum er bare relevant for borgere som ikke er fra EU/EØS-land, som ikke behøver arbeidstillatelse/visum for å jobbe i Norge. 

Toppfoto: Venstre.

Annonse. Diskuter denne annonsen her.

Kommentarer